Forbrukslån: Renter og tilbakebetaling

Renter og gebyrer

Du må betale renter og et par gebyrer på et forbrukslån, akkurat som med andre lån. Renten avgjøres etter at søknaden din har blitt vurdert, men du må nok regne med å betale minst 12 % i rente. Du får tilbud om en effektiv rente på ned mot 9 %, men dette krever at du får en veldig god kredittscore. I den andre ende av skalaen kan du ende opp med en rente på kanskje 20 % om du får en dårlig score. Utover renten så må du også betale et etableringsgebyr for opprettelse av lånet og et månedlig gebyr, som gjerne kalles for termingebyr og dekker bankens administrasjonskostnader.

Nedbetalingstid og krav til deg som søker

Når du skal søke forbrukslån så må du også velge hvor lang tid du vil bruke på å betale lånet tilbake. De fleste banker tilbyr at du kan bruke opptil 15 år på nedbetalingen, men lengden velger du selv. Det er viktig å huske på at velger du å bruke 15 år på å betale lånet tilbake, så vil det koste deg en del ekstra i renteutgifter. Derfor lønner det seg å se på hvor mye du egentlig klarer å betale pr. måned og få betalt lånet tilbake på så kort tid som mulig. Dermed kan du spare mye penger i renteutgifter.
Når det kravene som stilles for at du skal få et lån godkjent, så er disse ganske like fra bank til bank, med noen få unntak. Alderen varierer gjerne og det samme med kravet om hvor høy en inntekt du må ha for å få godkjent en lånesøknad. Nedenstående fem krav er det vanligste som du må oppfylle for å få din søknad innvilget:

  • Du eller dere har ingen aktive inkassosaker
  • Du eller dere har en trygg og stabil økonomi
  • Du eller dere er over 20 år gamle
  • Du eller dere har en fast årlig inntekt på over 200.000,-
  • Du eller dere er norske eller har bodd i Norge i minst tre år

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *